Service

När Era instrument behöver repareras får Ni gärna skicka dem till oss på nedanstående adress.

Ni får gärna ladda ner pdf-formuläret och bifoga med Ert/Era instrument. På så vis kan vi hjälpa Er på ett mer effektivt sätt.

Det går bra att både slipa och lägga på ny ceramisk legering på våra instrument.

Servicetid och pris beror på hur instrumentet är skadat/slitet. Vi kontaktar Er gärna i förväg angående kostnaden på reparationer. I vissa fall kan det vara mer lönsamt att byta ut instrumentet.

Skulle det röra sig om en reklamation är det givetvis Medicross som står för kostnaderna.

Slipning av saxar brukar ta ca 2 veckor och kostar 200 kronor exklusive moms. Observera att slipning av saxar ej behöver ske speciellt ofta. Vi har supercut slipning på alla våra saxar.

Ladda ner Service/reklamations-mall

Medicross AB
BOX 5329
402 27 Göteborg