Om Medicross

 

Medicross är ett medicinsk teknik och läkarbemanningsföretag  som startades 1999 av Wiktor Anani. Företaget startades med agentur från Fehling instrument, (ceramo).
Nu tillverkar vi egna ceramo instrument och vi finns nu i Skandinavien och Förenade Arabemiraten.
Bemanningen startades år 2000 och nu är vi en av Sveriges 10 största inom bemanning av läkare.
Sedan 2007 tar vi hela entreprenader för att utrusta vårdcentraler/kliniker.
Medicross står för högsta kvalité och service!

bild2

Miljöpolicy

Medicross AB anser att naturen bör skyddas idag för framtiden och vi driver därför vår verksamhet utefter nedanstående miljöpolicy. Miljöpolicyn har funnits sedan april 2003 och ett kvalitetsförhöjande arbete pågår ständigt varav policyn vid ett flertal gånger har förbättrats (se nedanstående text i kursiv stil).

Den miljöpåverkan som sker i Medicross AB’s verksamhet uppstår främst genom hantering av överblivet förpacknings- och förbruksmaterial samt transporter.
Medicross AB ska sträva efter att förebygga miljöpåverkan och driva verksamheten med minsta möjliga påverkan av miljön.

Material som används ska återanvändas eller omhändertas på ett sådant sätt att minsta möjliga resursförbrukning sker.
Medicross AB ska använda återvinningscentralen som upprättats för verksamheten och informera dess anställda om nödvändiga rutiner.

Större mängder elektronikavfall samt farligt avfall som batterier, lösningsmedel och kemikalier lämnas alltid på Högsbo återvinningscentral på A Odhners gata. Farligt avfall måste alltid förpackas väl innan det lämnas till återvinningscentralen.
Dagliga sopor från företaget sorteras och lämnas på återvinningsplatsen vid Molinsgatan 4.

Medicross AB strävar efter att samarbeta med miljögodkända leverantörer.

För att minska utsläpp från transporter arbetar vi bland annat med att ersätta bilresor med tåg och vi samåker alltid i den mån det går.

I januari 2006 har vi ny miljövänligare tjänstebil för företaget varav vi nu kör Ford Focus Flexifuel. När vi kör Ford Focus Flexifuel på bioetanol (E85), minskar vi utsläppen av skadlig fossil koldioxid med upp till 75 procent. Minskningen kommer sig av att vi utnyttjar ett av naturens egna kretslopp – växternas förmåga att genom fotosyntesen ta upp koldioxid ur atmosfären. Alla i företaget ska känna till fördelarna med att köra miljövänlig bil.

Alla anställda, oavsett vilken funktion de har i organisationen, ska i sitt dagliga arbete följa rutiner och regler enligt Medicross AB’s miljöpolicy och ha som yttersta mål att ständigt förbättra sitt arbete för miljön.

Personal som cyklar eller åker kollektivt till arbetet premieras alltid i slutet av året. Gemensamma konsumtionsvaror såsom kaffe, te och mjölk köps ekologiska i den mån det går.

Miljöpolicyns giltighetstid: Tillsvidare

Wiktor Anani
VD, Medicross AB

Vi som jobbar på Medicross